Dwdl data

Swigod hashnodau

Pwrpas y teclun yma yw i ddangos, fesul wythnos, beth oedd y pynciau llosg yn y cynulliad. Mae’r data yn dod o hashnodau trydar, felly yn amlwg mae yna duedd tuag at aelodau sydd yn defnyddio trydar fwyaf ac yn enwedig tuag at yr aelodau sy’n defnyddio llawer o hashnodau. Mae’r math yma o graff, lle mae’r newidyn o ddiddordeb yn cael ei gyfarthrebu trwy faint arwynebedd y cylch, yn cael ei alw’n “bubble plot”. Mae yna wendid i’r math yma o ddyluniad gan fod o’n eitha anodd cymharu arwynebedd cylchau gyda’r llygaid. Mae hwn yn broblem wrth edrych ar un plot ar ben ei hun, ond wrth edrych ar yr wythnosau un ar ol y llall mae modd cael synaid da o’r pynciau oedd yn aros (hint: brexit), a’r rhai oedd o ddiddordeb am gyfnod arbennig (canlyniadau rygbi). I helpu chi i ddilyn pynciau drwy’r wythnosau dwi wedi lliwio rhai hashnodau, mae “Brexit” yn felyn, “Cymru” a “Wales” yn wyrdd a hashnodau chwaraeon yn goch.

Mae modd i chi dewis os ydych eisiau cynnwys trydariadau ac / neu ail-drydariadau. Hefyd mae’n bosib dewis aelodau o ba bynnag blaid yr ydych chi eisiau cynnwys, rwyf wedi wedi dosbarthu aelodau i’w pleidiau fel oeddynt ar ddechrau Mehefin 2019, ond o ystyried hanes y Cynulliad yma bydd hynny siwr o fod angen ei ddiweddaru yn fuan iawn!